נדל\"ן הוא מושג שאנו שומעים ללא הירף ובהקשרים רבים ושונים, לדוגמא- שוק נדל\"ן, השקעות נדל\"ן וכיו\"ב. לא תמיד מוכרים לנו, האדם הממוצע ללא השכלה מיוחדת בכלכלה, המונחים הללו או נהירים לנו בצורה מוחלטת. בורות במונחים שכאלו עלולה להביא אותנו לביצוע החלטות שגויות, למשל כאשר אנו באים לקנות דירת מגורים עבורנו או עבור ילדינו או הורינו ואפילו לשכור דירה או להשכיר דירה, או אפילו להקין בית דירות של דיור מוגן להורים אשר בו יוכלו לחיות בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר נוחה וליהנות מאיכות חיים ובטחון רב יותר על ידי צוות מקצועי מומחה. אז מהו אותו נדל\"ן או מקרקעין?

נדלן ומקרקעין

מקרקעין הינו מונח המוגדר בחוק המקרקעין הווא כולל בתוכו- קרקע וכל הבנוי עליה, נטוע או מחובר אליה באופן קבוע או זמני. כמו כן, במקרקעין נכלל גם התחום התת קרקעי באותה חלקה והתחום האווירי מעליה. אדם שיש לו בעלות במקרקעין משמע יש לו זכות חוקית להחזיק באותם מקרקעין (אם מכוח ירושה או רכישה שבסופה מעביר המוכר את זכויותיו במקרקעין לקונה באופן מלא). ראשי התיבות של נדלן הינם נכסי דלא נידי והכוונה היא למקרקעין שאינם ניידים. זאת בניגוד למטלטלין למשל, שכשמם כן הם- ניתן להעביר ולטלטלם ממקום למקום.

הנדל\"ן ואנחנו

כאמור, ניתן לבצע העברה של הבעלות על מקרקעין באמצעות מכירה, אך גם ניתן להעניק זכויות לשימוש במקרקעין מבלי להעביר את הבעלות עליו לאדם אחר. דוגמא לכך היא שכירות, זכות לשיומש במקרקעין למשך תקופה מוגבלת. כאשר שכירות במקרקעין נמשכת מעל לחמש שנים היא נקראת חכירה, ומעל לעשרים וחמש שנים כבר נקראת חכירה לדורות. עם זאת, קיים \"יצור בן כלאיים\" בין מכירה לשכירה הנקרא \"דמי מפתח\". הרוכש/ שוכר משלם מחיר נמוך, כמחצית משווי הנכס, מקבל חזקה על הנכס וממשיך לשלם דמי שכירות נמוכים, המקנים הגנה על זכויותיו בנכס עד סוף ימיו. הוא יכול להוריש זכות זה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה במידה והוא התגורר עמו סמוך לפטירתו.

מה חשוב לדעת לפני שקונים או שוכרים מקרקעין?

הליך חיוני שכדאי לבצעו הינו בדק בית, על מנת לאתר ליקויים מבעוד מועד. ליקויים אלו יכולים להשפיע על החלטתנו לשכור או לרכוש את הנכס וכן עשויים להשפיע על המחיר. במידה והתגלה ליקוי ייתכן שנצליח במשא ומתן להוריד במעט את מחיר המכירה או השכירות של הנכס.