בשוק הנדל\\\"ן של היום, כל אדם אשר מתכנן לרכוש דירה מומלץ שיכיר כמה מושגי מפתח בסיסייים.
אחד המונחים הללו הוא היטל השבחה בעבור עליית שווי ערך הנכס. עוד על ההיטל, על מי הוא חל,
באילו מקרים ניתן לקבל פטור ממנו וקצת על הקשר שלו לתמ\\\"א 38-במאמר הבא.
היטל השבחה לפי תיקון 18 לחוק התכנון והבנייה1981 הוא תשלום אשר נדרש מבעלי נכס או חוכר
לדורות עבור השבחת נכס, כלומר עליית השווי שלו. אישור להשבחה ניתן מטעם ועדה מקומית אשר
בעצם כך שאישרה זאת הביאה לעלייה בשווי הנכס ולכן יש לשלם לה את התשלום. ההיטל משולם
לאחר עליית ערך באחד מבין שלושת המקרים הבאים: אישור תוכנית בניין עיר, אישור הקלה ואישור
שימוש חורג.


מי פטור מההיטל?


גובה ההיטל נקבע לפי מחצית עליית ערך שווי המקרקעין. עליית הערך נקבעת לפי שמאי מקרקעין
מטעם הוועדה, למרות שניתן להגיש הערכה של שמאי מטעם בעל הנכס ואז להעמיד את שתיהן
האחת כנגד השנייה לדיון. ישנם מספר מקרים בהם ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה: השבחה
במקרקעין למגורים אשר נמצאים באזורי שיקום; מגורים אשר הוכרז לפי צו כי לא תחול עליהם חובת
ההיטל; השבחת מקרקעין של מוסדות חינוך, דת, תרבות ועוד.


על הקשר לתמ\\\"א 38


אחד המקרים בהם גם כן חל פטור מחובת היטל השבחה הוא פרויקט תמ\\\"א 38 (לפי סעיף 145
לחוק התכנון והבנייה). הפטור הוא כמעט מלא, אם כי קיימים מקרים בהם מעורבות מספר תכניות
בנייה ואז חלקן כן מחויבות בתשלום. במקרה כזה ההיטל עומד על 10 אחוזים מגובה ההיטל
שאמור היה להיות משולם בפועל. התשלום הוא מלא רק כאשר ישנן תוספות בנייה כמו מרפסות

למשל שאינן במסגרת תמ\\\"א 38.


בכל מקרה של ספק או התייעצות תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה תמא 38, עורך דין מומחה
בעניינים אלה. פרט לכל ההליכים הכרוכים בתמ\\\"א , עורך דין תמ\\\"א 38 יתן לכם את כל המידע
בנושא היטל ההשבחה שאמור להיות משולם בתכנית.