בכל בניין הכולל למעלה מארבע קומות לרבות, בנייני מגורים או משרדים, בתי מלון, מרכזי מסחר וכיוצא בזה, ישנה חובה להתקין מאגר מים במטרה לספק מים בלחץ סביר לכלל הדיירים שבמבנה וכן על מנת לגבות את אספקת המים בשעות חירום. ישנם מאגרי מים המשלבים בתוכם כמה פונקציות לרבות מתן מי שתייה ואספקה של מים בלחץ גבוה בעתות של שריפה. מאגרי מים יכולים להגיע כיציקות בטון או כמיכלי פלסטיק ולהימצא בגג הבניין, בקרקעיתו, או בשניהם גם יחד.

כיצד לתחזק את מאגרי המים- הנחיות ותקנות של משרד הבריאות בנושא

טיפול במאגרי מים כולל פעולות חיטוי, ניקוי, טיהור המים, השבחת המערכת ופעולות איטום על ידי שיטות ואמצעים שונים. כיום ישנן תקנות והנחיות מאד ברורות מטעם מכון התקנים ומרד הבריאות שנועדו להגדיר מצבים נתונים של מאגרי מים המחייבים ניקוי וחיטוי מיידי. מעבר לכך ישנו צורך לדאוג לפעולות תחזוקה אלו אחת לשנה, כאשר הדבר מעוגן בחוק ובתקן מס\' 1525.2. לפי ההנחיות והתקנות של משרד הבריאות יש לבצע את הניקוי והחיטוי של מאגרי מים ובפרט שזה יתבצע על ידי מנקה בריכות מי צריכה בעל הסמכה מתאימה.

טיפול במאגרי מים על ידי ניקוי וחיטוי

ישנם מספר שלבי עבודה עיקריים במסגרת תחזוקה וטיפול במאגרי מים בכל מבנה שהוא. פעולות אלו יכולות להתבצע על ידי חברות שונות המתמחות בנושא האמור, ובלבד שיהיו חברות מקצועיות, מנוסות המחזיקות בשם ומוניטין גבוה. פעולות הניקוי והחיטוי כוללות אם כן שטיפה של המאגר בלחץ מים גבוה, הוצאת כל הלכלוכים, הגורמים המזהים ובכלל המשקעים מתוך המאגר, הסרת חלקי מתכת וחלודה מהסולם והצינורות שמחוברים למאגר ולבסוף ניקוי על ידי כלור שעומד בתקנים הנדרשים של משרד הבריאות.

תחזוקה של מאגרי מים במבנים

גם במסגרת תחזוקת מאגרי מים ישנן מספר שלבי עבודה וביניהם יש לדאוג לפתחי אוורור מרושתים, מכסה פתח אדם שנמצא במצב תקין, ניתור של סביבת המאגר וכן המאגר עצמו, התקנה של סולם עבור המאגר או החלפה של הסולם הנוכחי, צביעה של צנרת החלודה למאגר או החלפתה במידת הצורך.