הכסף הוא הגורם שמניע כל עסק.עסק מייסדים לצורך רווח כספים. אנשים משקיעים כספים בעסק על מנת שהם יגרמו לקבלת כספים רבים יותר. בכל עסק צריכות להיות רזרוות מתאימות של כספים בכל רגע נתון. עסק שסובל ממחנק אשראי לא יוכל להתפתח. במקרים קיצוניים הוא גם יקרוס. ניהול תזרים כספי הוא הכרח בסיסי.כל מנהל צריך לתת דעתו לכך.


צריך לנהל את התזרים על בסיס שוטף


כל מנהל צריך לדעת בכל יום מה מצב החשבונות שלו. הוא צריך לקבל דיווח שוטף על החשבון בנק שלו. הוא צריך לדעת מתי הוא אמור לקבל כספים ומתי הוא אמור לשחרר כספים ולשלם תשלומים שונים. כל המעקב הזה צריך להתנהל דרך הנהלת החשבונות באמצעות תוכנות מיוחדות.


צריך לקבוע תאריכי תשלום


צריך לנסות לקבוע תאריכי תשלום על בסיס קבוע, עד כמה שאפשר. יש מועדים קשיחים שאי אפשר להתעלם מהם. תשלום משכורת עד לתשיעי כל חודש עבור שכר של חודש שעבר. תשלום מע"מ ומסים אחרים עד לחמישה עשר לחודש. יש עסקים שמממנים את המע"מ של
הלקוחות שלהם. כלומר : הם מוציאים חשבונית כולל מע"מ ומשלמים אותו לפני שגובים את הכסף מהם.


צריך לשלם לספקים


כל עסק מקבל שירותים מספקים שונים. לדוגמא :מפעל יצרני קונה חומרי גלם, חברת שירותים קונה שירותים שונים. צריך לשלם לספקים האלו. כל ספק אוהב לדעת מתי יקבל את התשלום על מנת שידע לתכנן ניהול תזרים של העסק שלו. כך, שיש בו שרשרת קבועה לאורך זמן.


צריך למנות איש מקצוע למעקב


בעל העסק צריך לקבל את המידע על תזרים המזומנים שלו. הוא לא חייב להתעסק בזה בעצמו. מנהל חשבונות של העסק או פקיד מהעסק צריך לעקוב כל העת אחרי הנתונים של תזרים המזומנים. בהתאם לנתונים הללו יכול בעל העסק לנהל את העסק. הוא יקפיד שתמיד תהיה רזרווה כספית גדולה יחסית.


צריך להימנע ממצבים קיצוניים


חוסר זמני של כספים בחשבון יכול לגרום להפסדי עסקאות. חוסר במזומנים במקרים מסוימים יכול לגרום לכך שהעסק יקנה כסף יקר מבנקים על מנת לצאת ממשבר זמני. משבר מתמשך יכול לגרום לקריסת העסק, וחבל.במיוחד אם העסק הוא עסק שעובד בקצב טוב.