המצב הכלכלי בתקופה האחרונה איננו מזהיר ואין זה פלא לאור העובדה שהעולם כולו שרוי במיתון כלכלי כבד מזה כמה שנים. עסקים רבים המבקשים להתרחב או לפתח יכולות חדשות נמצאים בקושי רב לעשות זאת. עם זאת המדינה מאפשרת לנו אפיק מימוני חדש באמצעות הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. אפיק זה מכונה הלוואה בערבות מדינה. מהי למעשה הלוואה בערבות המדינה וכיצד ניתן קבל אותה?

הלוואה בערבות מדינה הינה הלוואה רגילה מבנק אשר הלווה נדרש להעמיד בטחונות עבור 25% מגובה ההלוואה בלבד בעוד המדינה דואגת לשאר. על פי רוב תנאי ההלוואה מעניקים 6 חודשי חסד בהם לא נדרש הלווה לשלם החזרים ולאחר מכן מתחיל מסלול בן 54 חודשים של החזרים. תהליך הקבלה מורכב מהשלבים הבאים:

בדיקת זכאות – בדיקת הזכאות יכולה להיעשות בליווי של נציג מצוות הכלכלנים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. ניתן ליצוא עימם קשר באתר האינטרנט של הקרן. אישור הזכאות אינו מאשר קבלת הלוואה בערבות מדינה כי אם רק את העובדה שאתם זכאים להגיש בקשה.

הגשת בקשה – את הבקשה יש להגיש על ידי מילוי שאלון ייעודי ושליחתו לגופים המטפלים בבקשות (חברת תבור וחברת BDI). חברות אלו מעבדות את השאלונים ומעבירות אותם הלאה לגוף המתאם של הקרן שבוחן את השאלונים ומזמן את בעלי העסק לפגישה לצורך השלמת פרטים. חשוב להבין כי הגשת הבקשה היא למעשה התוכנית העסקית שלכם בקצרה ובמידה ותפגינו ידע על בוריו ותוכנית ברורה בנוגע למטרות השימוש בכסף סיכוייכם לקבל את הכסף יגדלו.

דיון – בשלב זה הבנק והגוף המתאם נפגשים ומסכמים את פרטי הלוואה המדויקים. כמחצית מהמבקשים הלוואה מקבלים אותה כך שחשוב להציג את כל המסמכים ולענות על כל השאלות בביטחון כדי להגדיל את סיכוייכם להיכלל בקרב אלה שמקבלים את ההלוואה.

קבלת הכסף – במידה וקיבלתם את התנאים של ההלוואה אתם יכולים לקבל את הכסף אך עליכם להציג ערבות בגובה 25% מהסכום שאתם מבקשים. כך למשל אם אתם מבקשים ללוות 200 אלף ₪ עליכם להציג ערבות בגובה 200 אלף ₪.